miercuri, 9 mai 2012

Momentele de glorie suprema greceasca
     Trei părţi ale Acropolei sunt abrupte, dar pe coasta mai blândă dinspre vest, arhitecţii atenieni au ridicat Propileele (437—432 î.Cr.), intrarea monumentală proiectată de Mnesicles, ca o cale de acces către zona sacră. Aripa nordică a Propile-elor găzduia o galerie de pictură, Pinacoteca. La dreapta ei se înalţă un mic templu (427-424 î.Cr.), proiectat de Calicrate în stil ionic. Dedicat zeiţei biruinţei, Atena Nike („Victoria", la romani), friza templului glorifică una din victoriile grecilor asupra perşilor. Acropola este dominată de Partenon, monumentalul templu închinat zeiţei Atena Parthenos („Fecioara"), patroană a Atenei, ridicat între 447 şi 432 Î.Cr. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu